Tlačiť

číslø 1/2007

V úvode prvého čísla časopisu kød oboznamuje riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete a šéfredaktorka Romana Maliti zámer a cieľ časopisu. Redakcia podrobnejšie predstaví jednotlivé rubriky kød-u – pravidelné ako i nepravidelné.

ø rozhovor
Režisérka a dramaturgička Anna Petrželková predstaví v ústrednom rozhovore tvorbu a výraznú režisérsku osobnosť Viliama Dočolomanského. Práca mladého režiséra a jeho súboru Farma v jaskyni sa vyznačuje netradičným prístupom inscenovania, za ktorý bol už viackrát ocenený.

ø recenzie
Rubrika Recenzie prináša analyticko-kritický a odborný pohľad na aktuálne inscenácie slovenského divadla. Vladimír Štefko sa podrobnejšie venuje novým dramaturgickým výzvam Slovenského národného divadla a to konkrétne dvom inscenáciám, slovenským premiéram – Popol a vášeň a Valčík náhody.

Bratislavské premiéry doplní zatiaľ najnovšia inscenácia v Divadle Astorka – Korzo´90 Kentauri. Zuzana Bakošová-Hlavenková upozorňuje Romana Poláka nielen ako režiséra Kentaurov, ale aj ako autora hry v jednej osobe.

Čo sa deje v mimobratislavských divadlách zachytávajú tri recenzie na aktuálne produkcie. Nitrianske Divadlo Andreja Bagara uviedlo po prvý krát súčasnú írsku autorku Marinu Carr v réžii Michala Vajdičku. Teatrologička Soňa Šimková sa venuje inscenácii aj z pohľadu spoločensko-psychologického kontextu.

Dominika Zaťková pomenováva klady a zápory ďalšej nitrianskej inscenácie, tentokrát bábkovej. Kocúrkovo v réžii Ondreja Spišáka pôsobilo trochu ilustratívne a zdĺhavo.

Po írskej dráme siahla aj mladá poľská režisérka Klaudynka Rozhin, ktorá v Spišskom divadle inscenovala súčasnú hru Marka O´Roweho Howie a Rookie. Peter Scherhaufer vyzdvihuje najmä scénografické a výtvarné poňatie inscenácie ako aj prácu samotnej režisérky.

ø zrkadlo
Plyš bol pôvodne román súčasného slovenského autora Michala Hvoreckého. Prednedávnom ho však diváci mohli vidieť v Divadle Aréna a to v réžii Mariána Amslera.

Zora Jaurová v rubrike Zrkadlo hodnotí práve prácu režiséra ako výrazné pozitívum inscenácie, ktorá pracovala s nie veľmi vydarenou predlohou. Jednotlivé fázy a pohľad do zákulisia prípravy inscenácie popisuje režisér M. Amsler.

ø iný pohľad
Po prelomovej inscenácii Tiso uviedlo Divadlo Aréna opäť na scénu ďalšiu kontroverznú postavu česko-slovenských dejín – Dr. Gustáva Husáka. Nakoľko sa divadelná hra a inscenátori pridŕžali historických faktov nám vo svojej štúdii zodpovie historik Ivan Kamenec a to v rubrike Iný pohľad.

ø za kulisou
Štúdia Idy Hledíkovej ponúka prehľadný prierez históriou ŠBD Bratislava, ktoré oslavuje 50. výročie svojho založenia. Autorka spomína na osobnosti a obdobia, ktoré patrili v kontexte bábkového divadla k tým dôležitejším a zásadnejším – od začiatku fingovania divadlo až po súčasnosť.

ø zahraničná scéna
Aktuálny stav ruskej divadelnej scény v Moskve približuje štúdia Pavela Rudneva, ruského teatrológa. Jeho ohliadnutie sa za rokom 2006, jeho súkromná bilancia, hovorí o možnej kríze moskovského súčasného divadla.

ø detail
Prekladateľ, básnik, spisovateľ, no z pohľadu Martina Porubjaka dramatik Ľubomír Feldek, oslávil pred nedávnom 70 narodeniny. Autor sa venuje najmä jeho dramatickému rukopisu.

ø point
Zora Jaurová z Kultúrneho kontaktného bodu sa pokúsila zodpovedať na zložitú problematiku, ktorou je postavenie kultúry v Európskej únie a ako je kultúra vnímaná na Slovensku, ktoré je jedným z členských štátov EÚ.

ø teória / história / kritika
Sté výročie narodenia oslávil v novembri významný charakterový slovenský herec Martin Gregor. Výstavu v priestoroch SND Bratislava kurátorky pripravil teatrológ Ladislav Lajcha. Pohľadom na Gregorov dramatický svet Ladislav Lajcha ozrejmuje aj historický dobový kontext.

ø venované
Po Alešovi Votavovi a Ivanovi Hudákovi opustil rady scénografov rovnako významný tvorca a výnimočný človek Vladimír Čáp. Za všetkých kolegov a priateľov sa s ním rozlúčil Peter Čanecký. Divadelný ústav spolu s Vysokou školou múzických umení Bratislava a Slovenským centrom AICT pripravil informačnú sieť Theatre.sk, ktorá má napomáhať kontinuálnej reflexii slovenského divadla. Novinkou Divadelného ústavu je on-line databáza kníh prístupná na www.theatre.sk ako aj diskusné fórum. Začína sa s realizáciou nového výskumného projektu, ktorý je zameraný na Dejiny slovenského divadla a Dejiny slovenskej drámy 20 storočia.


číslø 1/2007

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.