Print

Contacts

The Theatre Institute Bratislava

Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava 1
Slovak Republic

Phone: 00421 2 204 87 102-3
Fax: 00421 2 52 93 15 71
e-mail: du@theatre.sk
http://www.theatre.sk

Phone numbers (.pdf in Slovak)

Theatre Documentation, Information and Digitalisation Department
Mgr. Zuzana Nemcová Gulíková, zuzana.nemcova@theatre.sk

Publishing Department
Mgr. Andrea Dömeová, andrea.domeova@theatre.sk

Theatre Research Centre
Mgr. Lukáš Kopas, lukas.kopas@theatre.sk

Public Relations Department
Ing. Zuzana Uličianska, zuzana.ulicianska@theatre.sk

General Director Department
PhDr. Diana Selecká, diana.selecka@theatre.sk

Economic Department
Bc. Milada Mercová, milada.mercova@theatre.sk

Library
02/20487 301, viera.sadlonova@theatre.sk

Documentation funds
02/20487 306, 305, zuzana.nemcova@theatre.sk, alzbeta.vakulova@theatre.sk

Audio-visual funds
02/20487 314, marek.godovic@theatre.sk

Multimedia funds
02/20487 308, barbora.gvozdjakova@theatre.sk

Specialized archives of the Theater institute
02/20478 310, katarina.svabikova@theatre.sk

Collections of galleries and museum value
02/20487 302, miroslav.daubrava@theatre.sk

Prospero Information Centre
prospero@theatre.sk


logo TI
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.