Print

Public Theatres

Slovak National Theatre
Slovenské národné divadlo
Director General: Marián Chudovský
Address: Pribinova 17, 815 86 BRATISLAVA 1
Phone: +421 2 204 72 111
E-mail: snd@snd.sk
http://www.snd.sk

Drama Ensemble of the Slovak National Theatre
Činohra SND
Director: Roman Polák
Address: Pribinova 17, 815 86 BRATISLAVA 1
Phone: +421 2 204 72 333
E-mail: cinohra@snd.sk

Opera Ensemble of the Slovak National Theatre
Opera SND
Director: Slavomír Jakubek
Address: Pribinova 17, 815 86 BRATISLAVA 1
Phone: +421 2 204 72 222
Fax: +421 2 57 782 376
E-mail: slavomir.jakubek@snd.sk

Ballet Ensemble of the Slovak National Theatre
Balet SND
Director: Jozef Dolinský jr.
Address: Pribinova 17, 815 86 BRATISLAVA 1
Phone: +421 2 204 72 222
Fax: +421 2 57 782 162
E-mail: jozef.dolinsky@snd.sk

New Stage
Nová Scéna
Director: Mgr. Ingrid Fašiangová
Address: Živnostenská 1, 812 14 BRATISLAVA 1
Phone: +421 2 204 88 100, 200
Fax: +421 2 52 96 14 31
E-mail: sekretariat@nova-scena.sk, ns@nova-scena.sk
http://www.nova-scena.sk

State Theatre Košice
Štátne divadlo Košice

Director: Peter Himič
Address: Hlavná 58, 042 77 KOŠICE
Phone: +421 55 245 22 00, 01
E-mail: sdke@sdke.sk
http://www.sdke.sk

State Opera Banská Bystrica
Štátna opera Banská Bystrica

Director: Rudolf Hromada
Address: Národná 11, 974 73 BANSKÁ BYSTRICA
Phone: +421 48 245 22 01, 412 44 18
E-mail: sobbs@bb.psg.sk
http://www.stateopera.sk


SLOVAK THEATRE

A short preview of theatre in Slovakia. Provides theatre, institute and school contacts. Users may also find information on festivals in Slovakia.

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.