Aktuálne číslo

Jedinečná reprezentatívna výstava o slovenskom divadle


Pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 pripravuje Divadelný ústav v spolupráci so SNM – Historickým múzeom reprezentatívnu výstavu zachytávajúcu vývoj profesionálneho divadla na Slovensku s názvom Divadelné storočie – stopy a postoje. Reprezentatívna výstava, na ktorej pracoval 13-členný kurátorský tím sa bude konať na Bratislavskom hrade a prinesie viac ako 1 000 exponátov na rozlohe až 1 500 m2. Pozrieť si ju môžete už od 28. februára do 4. októbra 2020.

rok slovenského divadla

Viac informácií sa dozviete na webovej stránke Roku slovenského divadla 2020 www.rokdivadla.sk.

 

Nájdi si cestu do Štúdia 12!


V piatok 7. februára privítame v rámci Divadelných skratiek Mestské divadlo ACTORES Rožňava s ich inscenáciou Franz W., ktorá vznikla na motívy hry Georga Büchnera Woyzeck. Okrem toho nás čaká premiéra projektu Petra Mazalána zaoberajúceho sa témou autizmu - Winterreise/Zimná cesta s Janou Oľhovou a Annamáriou Janekovou. Projekt Winterreise vychádza z kompozícií piesňového cyklu Franza Schuberta Winterreise na básne Wilhelma Müllera a analýzy rovnomenných textov Elfriede Jelinek. Premiéra bude 20. februára o 17.30 hod.. Inšpiratívnym bude i workshop Tradičného japonského divadla Nó 28. februára o 18.00 hod., ktorý povedie majster Mičikazu Taneda. 
 

Viac o programe nájdete TU
 

Súťaž DRÁMA 2019 má po uzávierke


Do súťaže DRÁMA 2019 o najlepší dramatický text v slovenskom a českom jazyku prihlásili autori a autorky 30 textov. Z toho 15 v slovenskom a 15 v českom jazyku.
 
Do konca apríla bude o dramatických textoch rozhodovať päťčlenná odborná porota v zložení:
Miriam Kičiňová (dramaturgička, lektorka dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla)
Lucia Mihálová (dramaturgička Divadla J. Palárika v Trnave)
Ján Luterán (režisér)
Lenka Čepková (dramatička, dramaturgička Štúdia 12 Bratislava)
Vladislava Fekete (dramaturgička, riaditeľka Divadelného ústavu)
 
Okrem hlavnej ceny bude udelená aj Cena Činohry Slovenského národného divadla, a zároveň Cena Divadla J. Palárika v Trnave. Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rádia Devín.
Texty finalistov súťaže budú publikované v podobe e-knihy.
Vyhlásenie výsledkov súťaže spolu s verejnou prezentáciou textov – TROJBOJ  sa uskutoční v máji  v rámci 16. ročníka festivalu NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2020.
Organizátormi súťaže DRÁMA je Divadelný ústavČinohra Slovenského národného divadla a Divadlo J. Palárika v Trnave.
Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.
 

 

Divadelný ústav vyhlasuje nový ročník Bienále divadelnej fotografie


Bienále divadelnej fotografie 2020 vyhlasuje a organizuje Divadelný ústav, partnerom súťaže je Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Bienále je súťažné, jeho výsledky sa budú prezentovať verejnosti na slávnostnej vernisáži.
Cieľom Bienále divadelnej fotografie je podpora divadelnej fotografie a jej tvorcov. Prezentáciou fotografických diel v oblasti divadelníctva sa zviditeľní táto oblasť tvorby a vytvorí sa prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia vytvorí predpoklad na významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie pre budúcnosť. Výstava vytvorí prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku.         
Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách (umelecká fotografia, dokumentárna fotografia, novinárska fotografia). Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia pre študentov konzervatórií a vysokých škôl (organizátori sekcie sú Divadelný ústav, Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave). Bienále divadelnej fotografie sa uskutoční počas Roku slovenského divadla 2020.
 

Viac informácií v štatúte nájdete TU
 

Kinha mesiaca
Vladimír Blaho: Viva La Bohème! Príbeh jednej opery

v IC Prospero za 15,00 €


Image removed.Podtitul publikácie slovenského operného kritika a publicistu Vladimíra Blaha (1943) presne vystihuje jej obsah. Autor v diele venovanom stálici svetového operného repertoáru podrobne sleduje príbeh populárneho Pucciniho diela. Približuje dobový kontext a literárny námet, podľa ktorého vzniklo libreto Bohémy, pozornosť venuje hudobnej stránke diela a jeho miestu v rámci tohto žánru. Cez zrkadlo kritiky aj vlastné divácke zážitky systematizuje inscenácie Bohémy na slovenských operných javiskách i v zahraničí z pohľadu ich umeleckého významu. Pre lepšiu orientáciu autor prikladá aj súpis najvýznamnejších svetových nahrávok Bohémy. Monografické dielo Vladimíra Blaha, milovníka talianskej veristickej opery, je zaujímavým a praktickým „sprievodcom jednou operou“ pre každého nadšenca, sprievodcom, ktorý zároveň otvára dvere do sveta opery.

Viac informácií a objednávka publikácie TU
Image removed. Divadelný ústav
Image removed. www.theatre.sk
 

Prihláste sa do Akadémie IDU 2020


Institut umění – Divadelní ústav otvára 5. ročník Akadémie IDU. Je to vzdelávací program pre manažérov v kultúre, ktorý je zameraný na rozvoj kľúčových schopností pre riadenie kultúrnych organizácií. Tento ročník je zameraný na strategické myslenie, plánovanie a vedenie ľudí.
Program sa uskutoční v troch dvojdňových blokoch od apríla do septembra pod vedením lektorov, ktorí vás budú sprevádzať tvorbou strategického plánu. Kurz je určený vedúcim pracovníkom kultúrnych organizácií, ktorí chcú pracovať na definovaní a dosahovaní cieľov svojich organizácií. Predpokladom účasti je, aby sa ich organizácia nachádzala v stave vhodnom pre plánovanie ďalšieho rozvoja.
Uzávierka prihlášok je 23. 2. 2020.

Viac informácií nájdete TU
 

HIGH FEST International Performing Arts Festival  
 

1. – 8. októbra 2020/Jerevan, Arménsko
Uzávierka prihlášok – 15. marca 2020
Medzinárodný festival múzických umení HIGH FEST privíta umelecké spoločnosti a umelcov, ktorí predstavia svoje inscenácie vo všetkých žánroch múzických umení vrátane divadla (dráma, komédia, pantomíma, pohyb, cirkus, pouličné predstavenia, bábkové divadlo, atď.), tanec (moderný, moderný balet, ľudový, klasický atď.), hudba (opera, klasika, muzikál, súčasnosť, jazz, ľudová atď.) a ďalšie formy divadelného umenia.
 

Viac informácií nájdete TU
 

MAX REINHARDT A / UND BRATISLAVA / PRESSBURG

Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV vás pozýva na prezentáciu knihy

MAX REINHARDT A / UND BRATISLAVA / PRESSBURG

Kniha je venovaná významnému režisérovi a podnikateľovi, ktorý má svoje rodinné korene v Stupave a ktorý vystupoval v bratislavskej Aréne. Vyšla v dvojjazyčnej slovensko / nemeckej verzii.

Vydalo vydavateľstvo SAV VEDA v spolupráci s Theatermuseum, Wien.

Autori: Edda Fuhrich (AT), Milan Greguš (SK), Ľuboš Kačírek (SK), Jana Laslavíková (SK), Miloš Mistrík (SK), Dagmar Saval (DE), Marielle Silhouette (FR). Zostavil Miloš Mistrík.

Prezentácia sa koná pri príležitosti Roka slovenského divadla 2020 v novej budove SND, Pribinova 17, Bratislava, v Modrom salóne, v stredu 12. februára 2020 o 15:00 hod.

http://rokdivadla.sk/podujatia  

 

Navždy nás opustil herec Andrej Mojžiš (16.10.1925 - 4.2.2020)

Divadlo J.G. Tajovského vo Zvolene s hlbokým žiaľom oznamujeme, že odišiel do večnosti mimoriadny herec ANDREJ MOJŽIŠ (16.10.1925 - 4.2.2020), legenda zvolenského Divadla J. G. Tajovského.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s hercom mimoriadneho formátu sa uskutoční v pondelok 10. februára 2020 o 15.00 na javisku jeho domovského Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene, kde bude od 14.15 sprístupnená aj kondolenčná kniha pre širokú verejnosť.

 

Navždy nás opustil Dr. Phil. Olaf Bernstengel (13.5.1952 - 27.1.2020)


V pondelok 27. januára 2020 v Drážďanoch po dlhej, ťažkej chorobe zomrel múzejník, historik a bábkar, aj dlhoročný intendant Medzinárodného festivalu bábkových divadiel v Mistelbachu, Olaf Bernstengel.

Česť jeho pamiatke!

A
A
A